Hoevenaar Art Museum  

Lijsten met namen van de voorgestelde personen en deelnemers aan de maskerade van de studenten van het Utrechtsch Studenten Corps op 27 juni 1876
ter gelegenheid van het 48ste lustrum, voorstellende de intocht van hertog Karel de Stoute in Zutphen op 4 augustus 1473. Blad behorende bij de serie prenten van de maskerade van 1876 (29151- 29159), getekend door C.W. en J. Hoevenaar, gelithografeerd door Tresling & Co. en uitgegeven door J.L. Beijers en J. van Boekhoven. Met een gedrukte, gebonden toelichting (H.A. T 76.4 blz. 1-10).
Bron: Archief Utrecht, cat.nr. 29152

Cornelis Willem Hoevenaar jr. 1847 - 1884