In 1857 ontwikkelde onderwijzer Hendrik Jan van Lummel een serie van 48 platen. Van Lummel tekende zelf de platen en schreef de handleidingen erbij. Deze werden uitgegeven door Kemink en Zoon uit Utrecht. De tweede serie van 35 platen verscheen in 1862. In totaal maakte van Lummel ruim 150 platen verdeeld in vier series: In en om ons huis, Landbouw en veeteelt, In de dierenwereld en Handel en bedrijf. Na zijn dood in 1877 werd zijn werk voortgezet door Josef Hoevenaar. Rond 1900 werden de platen ook van Franstalige teksten voorzien, zodat ze in België gebruikt konden worden.

De schoolplaten van Joseph Hoevenaar ReeksenA. In en om ons huis, B. Landbouw en veeteelt, C. In de dierenwereld en D. Handel en bedrijf. Er was ook een Edition Belge. Deze heeft arabische ipv latijnse nummering, en de term reeks is vervangen door serie.

  Het vellen en zagen van bomen
Het vellen en zagen van bomen
 De timmerman
De timmerman
 Woonhuis, Winkelhuis
Woonhuis, Winkelhuis
 Kamer en huisraad
Kamer en huisraad
 Ploegen, spitten, zaaien en oogsten
Ploegen, spitten, zaaien en oogsten
 Maaien en schooven binden
Maaien en schooven binden
 Dorschen,wannen,stroo snijden
Dorschen,wannen,stroo snijden
 De boerderij
De boerderij
 In het hooiland
In het hooiland
 In den koestal of de boes
In den koestal of de boes
 De korenmolen
De korenmolen
 De broodbakker
De broodbakker
 Vruchten en gewassen
Vruchten en gewassen
 De kruidenierswinkel
De kruidenierswinkel
 Het paard
Het paard
 De koe
De koe
 De slager
De slager
 De leerlooier
De leerlooier
 De schoenmaker
De schoenmaker
 Het schaap en het zwijn
Het schaap en het zwijn
 De herder en zijne kudde
De herder en zijne kudde
 De kleermaker
De kleermaker
 De kolenmijn
De kolenmijn
 De smid
De smid
 De loodgieter
De loodgieter
 De keuken
De keuken
 De steenbakkerij
De steenbakkerij
 De metselaar
De metselaar
 Godsvrucht
Godsvrucht
 Naarstigheid, mildadigheid
Naarstigheid, mildadigheid
 Slordigheid,onvoorzichtigheiden snoepzucht
Slordigheid,on
voorzichtigheid
en snoepzucht
 Veenderij en turf
Veenderij en turf
 Eene zoutziederij
Eene zoutziederij
 De tuin
De tuin
 Spin en vlieg
Spin en vlieg
 De zijderups
De zijderups
 De bijen
De bijen
 Spin en vlieg
Spin en vlieg
 De mier. Een mierennest
De mier. Een mierennest
 Slang,pad, kikvorsch
Slang,pad, kikvorsch
 Schol,baars,paling en snoek
Schol,baars,paling en snoek
 Haring en Schelvis
Haring en Schelvis
 De haringvangst
De haringvangst
 Vink en zwaluw
Vink en zwaluw
 Eend en zwaan
Eend en zwaan
 De hoenders
De hoenders
 Hond,haas en eekhoorn
Hond,haas en eekhoorn
 Ezel en bok
Ezel en bok
 Kat en muis
Kat en muis
 Het huisgezin
Het huisgezin
 De straat
De straat
 De straat
De straat
 De markt
De markt
 De boterbereiding
De boterbereiding
 De kaasbereiding
De kaasbereiding
 Spoorweg
Spoorweg
 Handel, Schepen
Handel, Schepen
 Eene zeepziederij
Eene zeepziederij
 Eene gasfabriek
Eene gasfabriek
 De glasblazerij
De glasblazerij
 De papierbereiding
De papierbereiding