Pieter Hoevenaer werd geboren als zoon van Steven Hoevenaer en Maria de Mabus, hij trouwt op 6 september 1620 in Rotterdam met Sibilla Sneewins uit Rotterdam, een dochter van Bartholomeus Antonisz. Sneewint, koopman te Rotterdam. Pieter wordt dan jonggesel van Utrecht genoemd. Pieter Hoevenaer kwam al in 1613 voor als conterfeitjongen bij de schilder N. Dirhout te Utrecht. In 1622 is hij meester van het St. Lucasgilde te Delft. Op 1 okt. 1634 was hij poorter en schilder te Rotterdam. In 1626 en 1634 komt hij aldaar voor in het St. Lucasgilde. Zijn schilderij van het leprooshuis van Rotterdam vervaardigde hij voor de regenten van dit huis en ontving hiervoor 1130 gulden.